Terug naar de beginpagina-Home: Zes opstellen over de Griekse wereld in de Keizertijd


Lijst van publicaties Jaap-Jan Flinterman

Laatste herziening: 8 januari 2024


Boeken

[Met Hans Dankaart, Frans Groot en Rik Vuurmans], De oorlog begon in Spanje. Neder­landse vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 (Amsterdam: Van Gennep, 1986). [In 2016 heeft de Stichting Spanje 1936-1939 een digitale heruitgave verzorgd. Die kun je gratis downloaden van de website van de stichting, hier.]

Politiek, Paideia & Pythagorisme. Griekse identiteit, voorstellingen rond de verhou­ding tussen filosofen en alleenheersers en politieke ideeën in de Vita Apollonii van Philostra­tus (Gronin­gen: Styx Publications, 1993) [Dissertatie KUN].

Power, Paideia & Pythagoreanism. Greek identity, conceptions of the relations­hip between philosop­hers and monarchs and political ideas in Philostratus’ Life of Apolloni­us (Amster­dam: J.C. Gieben, 1995). De blz. 60-66 ('The main character') en 29-51 ('The writer') zijn herdrukt in: Classical and Medieval Literature Criticism. Excerpts from criticism of the works of world authors from Classical Antiquity through the fourteenth century, from the first appraisals to current evaluations, volume 62 (2004), 234-259.

Lucianus, De ontmaskering van de charlatans. Vertaald door Hein L. van Dolen, ingeleid en toegelicht door Jaap-Jan Flinterman (Amsterdam: Athenae­um – Polak & Van Gennep 1996).

[Met Josine Blok en Luuk de Ligt (red.)], Tesserae Romanae. Opstellen aangebo­den aan Hans Teitler (Utrecht: Instituut Geschiedenis 2002)

[Met Suzanne M. Adema (red.)], Lampas 52.3: Themanummer over de Res Gestae Divi Augusti (Hilversum: Uitgeverij Verloren 2019).

[Met Suzanne M. Adema (red.)], Lampas 56.4: Themanummer over de Tabula Lugdunensis (Amsterdam: Amsterdam University Press 2023).


Artikelen en hoofdstukken in boeken

'De CPN en de solidariteitsbeweging met de Spaanse republiek in Nederland (1936-1939)', in: Cahiers over de geschiedenis van de CPN 10 (Amsterdam: IPSO 1985), 9-54.

'Sur les lignes 11-13 de l’inscription de Laodice (RC 18)', ZPE 70 (1987), 171-172.

'Sinterklaas in Paphlagonië. Goedheiligmannen in het Romeinse rijk', Spiegel Histori­ael 30 (1995), 273-279.

'De tweede sofistiek: een portie gebakken lucht?', Lampas 29 (1996), 135-154.

'The ubiquitous "divine man"', Numen 43 (1996), 82-98.

'De sofist, de keizerin en de concubine: Philostratus' brief aan Julia Domna', Lampas 30 (1997), 74-86.

'The date of Lucian's visit to Abonuteichos', ZPE 119 (1997), 280-282.

'"Westenwinden waaien over een desolaat landschap" – Aardbevingen in Klein-Azië in de eerste eeuwen van onze jaartelling', Hermeneus 72.5 (2000), 275-284.

'The self-portrait of an Antonine orator. Aristides, or. 2.429ff.', in E.N. Osten­feld (ed.), Greek Romans and Roman Greeks. Studies in cultural interaction. Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 3 (Aarhus: Aarhus University Press 2002), 198-211.

'Van Antiochië naar de Hellespont. Twee aardbevingen in Philostratus’ Leven van Apollonius van Tyana', in: Josine Blok, Jaap-Jan Flinterman, Luuk de Ligt (red.), Tesserae Romanae. Opstellen aangeboden aan Hans Teitler (Utrecht: Instituut Geschiedenis 2002), 37-54.

'"... largely fictions ...": Aelius Aristides on Plato's dialogues’, Ancient Narrative 1 (2000-2001) [2002], 32-54.

'Sophists and emperors. A reconnaissance of sophistic attitudes', in: B. Borg (ed.), PAIDEIA. The world of the Second Sophistic (Berlin/New York: De Gruyter 2004), 359-376.

'Dromen van slaven en meesters: Het droomboek van Artemidorus, spiegel van een slavenmaatschappij', Spiegel Historiael 40 (2005), 246-251.

[Met J. Bilbija], 'De markt voor mantiek: droomverklaring en andere divinatorische praktijken in de Oneirocritica van Artemidorus', Lampas 39 (2006), 246-266.

[Met J. Bilbija], 'Gedroomde goden: religieuze voorstellingen in de Oneirocritica van Artemidorus', Lampas 40 (2007), 31-52.

[Met G.J. Boter], 'Are petitionary dreams non-predictive? Observations on Artemidorus' Oneirocritica 1.6 and 4.2', Mnemosyne 60 (2007), 589-607.

'Apollonius' ascension', in: K. Demoen, D. Praet (eds), Theios sophistes. Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (Leiden: Brill 2009), 225-248.

'"The ancestor of my wisdom." Pythagoras and Pythagoreanism in the Life of Apollonius', in: Ewen Bowie, Jaś Elsner (eds), Philostratus (Cambridge: Cambrid­ge University Press 2009), 155-175.

'Pannucome revisited: lines 11-13 of the Laodice inscription again'ZPE  181 (2012), 79-87.

'Heidense wonderverhalen. Wonderen uit de wereld van het Nieuwe Testament', Schrift 45.4 (2013), 137-142.

'Pythagoreans in Rome and Asia Minor around the turn of the Common Era', in: Carl. A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism (Cambridge: Cambridge University Press 2014), 341-359.

[Met J. Bilbija], 'Dreaming of deities: Athena and Dionysus in the Oneirocritica', in: G. Weber (ed.), Artemidor von Daldis und die antike Traumdeutung. Texte - Kontexte - Lektüren (Berlin/New York: De Gruyter Oldenbourg 2015), 161-187.

[Met G.J. Boter], 'Waarom wij studenten niet vertellen dat de Griekse cultuur uit "Zwart Afrika" komt', Tijdschrift voor Geschiedenis 129 (2016), 241-250.

'Gestolen erfenis 1: diefstal in Alexandrië', Lampas 50 (2017), 123-140.

'Gestolen erfenis 2: tempelroof in Rakote', Lampas 50 (2017), 141-155.

[Met Suzanne M. Adema], 'Van de gastredactie', Lampas 52 (2019), 233-238.

'Het selectieve geheugen van de vader des vaderlands: 44-43 v.Chr. in de Res Gestae', Lampas 52 (2019), 349-360. [Abstract]

[Met Mieke Prent], 'Asclepius in Messene', Lampas 56 (2023), 72-110.

[Met Suzanne M. Adema], 'Van de gastredactie' en 'Toelichting bij persoonsnamen', Lampas 56 (2023), 288-295 en 299-300.


Recensies

N. van de Pavert, Jef Last tussen de partij en zichzelf (Nijmegen 1982), in: Cahiers over de geschiedenis van de CPN 8 (Amster­dam: IPSO 1983), 159-160.

J. Hahn, Der Philosoph und die Gesellschaft. Selbstver­ständnis, öffentli­ches Auftreten und populäre Erwar­tun­gen in der hohen Kaiserzeit (Stuttgart 1989), Mnemosyne 44 (1991), 504-507.

[Met L. de Blois], C.P. Jones, Culture and society in Lucian (Cam­bridge, Massachu­setts/London 1986), Mnemosyne 45 (1992), 252-256.

M.H. Hansen, The Athenian democracy in the age of Demost­henes (Ox­ford/Cam­bridge, Massachusetts 1991), TvG 106 (1993), 406-407.

S. Said (ed.), ‛ΕΛΛΗΝIΣΜΟΣ. Quelques jalons pour une histoire de l'identité grecque. Actes du Colloque de Strasbourg, 25-27 octobre 1989 (Leiden 1991), Mnemosyne 48 (1995), 124-128.

Epicurus, Brief over het geluk. Vertaald, ingeleid en van aanteke­nin­gen voorzien door K. Algra (Groningen 1995), Hermeneus 68 (1996), 260.

J. Lieu, J. North, T. Rajak (eds), The Jews among pagans and Christi­ans in the Roman Empire (London/New York 1992), Mnemosy­ne 49 (1996), 616-618.

M. Gleason, Making men. Sophists and self-presentation in ancient Rome (Princeton, New Jersey 1995), Mnemosyne 52 (1999), 229-233.

T. Mekking, ΠΟΛIΣ. De Griekse stadstaat in de klassieke periode. Didactica Classica Gandensia 37 (Gent 1998), Hermeneus 71 (1999), 342.

D. Karadimas, Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The conflict between philosophy and rhetoric in the second century A.D. (Lund 1996), Mnemosy­ne 53 (2000), 108-112."

T. Schmitz, Bildung und Macht. Zur sozialen und politi­schen Funktion der zweiten Sophistik in der griechischen Welt der Kaiser­zeit (München 1997), Mnemosyne 54 (2001), 374-378.

D. Braund/J. Wilkens (eds), Athenaeus and his world. Reading Greek culture in the Roman empire (Exeter 2000), TvG 114 (2001), 599-601.

M. Korenjak, Publikum und Redner. Ihre Interaktion in der sophistis­chen Rhetorik der Kaiserzeit (München 2000), Mnemo­syne 56 (2003), 497-501.

[Met G.J. Boter], Bespreking van: C.P. Jones (ed. and trans.), Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana. The Loeb Classical Library, 16 and 17 (Cambridge, Massachusetts/London, England 2005), BMCR 2005.09.62.

P. Grossardt, Einführung, Übersetzung und Kommentar zum Heroikos von Flavius Philostrat. 1. Teilband: Einführung und Übersetzung; 2. Teilband: Kommentar (Basel 2006), Mnemosyne 62 (2009) 493-496.


Diversen

'De verdediging en ondergang van de Spaanse Republiek - Geschiedenis van de burgeroorlog', De Waarheid 14 december 1981.

'Toespraak bij het afscheid van Bert van der Spek als hoogleraar Oudheidkunde', in: Kristin Kleber, Reinhard Pirngruber (eds), Silver, money and credit. A tribute to Robartus J. van der Spek on the occasion of his 65th birthday on 18th September 2014  (Leiden: NINO 2016), ix-xii.

'Roerige jaren bij Geschiedenis: een terugblik', VU Magazine 1 februari 2018.

'... een even leerrijke als ontspannen en vrolijke tijd', HERMES 63 no. 182 (maart 2018), 97-100.

'Gestolen erfenis 3: Alexandria revisited', op internet gepubliceerd 20 september 2019.


Terug naar de beginpagina - Home: Zes opstellen over de Griekse wereld in de Keizertijd